Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Jak jsme ve Frank Bold v roce 2020 měnili svět právem

Povedlo se

Blíží se konec roku, který byl pro nás všechny kvůli probíhající pandemii velmi náročný. Nezůstávají za námi však jen těžkosti, ale také mnoho úspěchů, o které se chceme podělit a také poděkovat, že společně s námi měníte svět právem. Nešlo by to bez Vaší finanční podpory. Budeme proto rádi, když naší práci pomůžete svým darem.

Právní poradny

V naší bezplatné právní poradně, do které za rok 2020 zavítalo 328 tisíc návštěvníků, jsme letos zodpověděli celkem 480 dotazů. Během první vlny pandemie jsme se rozhodli zdarma odpovídat také na dotazy týkající se dopadů krizových opatření. Už v březnu jsme proto spustili speciální koronavirovou právní poradnu, v níž jsme zdarma pomohli 1 690 obcím, podnikatelům i dalším lidem.

Zakladač spolků v novém

Naši snahu bránit veřejné zájmy nezastavila ani krizová opatření. Napjali jsme síly a spustili vylepšenou verzi Zakladače spolků, kterou od srpnového spuštění využilo přes 270 vznikajících spolků. Nově můžete online vyplnit délku funkčních období a další informace. I vylepšený zakladač je pro Vás ale stále zdarma. Tvorbu podání na míru zavádíme postupně i u běžných vzorů, například u odporu proti příkazu nebo odvolání ve správním řízení.

Důl Turów

I letos bráníme české občany před rozšířením polského dolu Turów a ztrátou vody. Pro Liberecký kraj jsme připravili stížnost na porušení směrnic k Evropské komisi, se kterou jsme o systematickém porušování práva osobně jednali. Pro loni podanou petici proti rozšiřování Turówa jsme při osobním jednání v Evropském parlamentu získali podporu napříč politickým spektrem. Naše upozorňování na závažnost kauzy přispělo i k tomu, že se na Evropskou komisi v září obrátila i samotná ČR s požadavkem na zastavení nelegální těžby. Komise už navíc velkou část českých argumentů vůči Polsku podpořila.

Čistý vzduch

Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, podle něhož nemohl být Frank Bold Society účastníkem řízení o prodloužení životnosti ostravské teplárny TAMEH. Spolky se ze zákona mohou účastnit řízení o tzv. podstatné změně provozu zařízení, která může mít významně nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Za ni je dle soudu považováno i prodloužení doby povolení vypouštět stejné množství znečišťujících látek do ovzduší, obzvlášť pokud je zařízení provozováno v nadlimitně znečištěné lokalitě.

Modernizace energetiky

Letos jsme zúročili naše dlouhodobé zkušeností při vzniku podrobné analýzy systémových problémů při vykazování emisí z průmyslu a energetiky. Ta odhalila, že problémem jsou skryté právní kličky, díky kterým znečišťovatelé ovzduší brzdí snižování emisí. Velkým tématem je pro nás také komunitní energetika. Dosud pro ni však chybí finanční podpora, což může změnit Modernizační fond. Proto prosazujeme, aby odpovídající podpora putovala do obcí či dalším zájemcům o komunitní energetiku.

Odpovědnost firem

V únoru jsme v Bruselu představili závěry analýzy nefinančního reportingu 1000 korporací, která vznikla v rámci projektu Alliance for Corporate Transparency. Na ni navázal výzkum 300 evropských korporací, jehož výsledky jsme 1. prosince představili na dvou mezinárodních webinářích. Dbáme o to, aby korporace dodržovaly svou povinnost zveřejňovat svůj dopad na společnost a životní prostředí.

Rekonstruujeme stát 

V Rekonstrukci státu jsme letos dali do pohybu systémové změny, které naše země už dlouho potřebuje. O zakázky a dotace se už brzy nebudou moci ucházet firmy, které tají své pravé majitele. Stačí, aby Senát stvrdil zákon, který již prošel Sněmovnou. Dalších 1,5 bilionu z veřejných peněz bude pod kontrolou - poslanci dali zelenou rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na státní firmy nebo kraje. Změnu ještě musí schválit Senát. A s Transparency International jsme připravili návrh reformy Antimonopolního úřadu, který dlouhodobě selhává v dohledu nad veřejnými zakázkami. Poslanci už ho přeložili.