Poradna

Musí informace poskytovat i obce a kraje?

Vytvořeno dne 20. 7. 2011.

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Potřebujete získat informaci o fungování obce nebo o plánech starosty, které se Vás týkají? Obce a kraje jsou stejně jako úředníci povinny poskytovat všechny informace, které mají k dispozici (až na ty, u kterých výjimku připouští zákony).

Svobodný přístup k informacím

Někdy se stává, že obce tvrdí, že se na ně nevztahuje povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podle § 2 odst. 1 tohoto zákona mají povinnost poskytovat informace všechny státní orgány, územní samosprávné celky (tedy obce a kraje) a jejich orgány a veřejné instituce.

Na obce i kraje se vztahují všechny povinnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Musí poskytovat všechny informace, které mají k dispozici, předem zveřejňovat stanovené informace, dodržovat zákonné lhůty (kupř. obecnou lhůtu 15 dnů od obdržení žádosti pro poskytnutí informace) nebo odmítat poskytnutí informací jen ze zákonem dovolených důvodů.

Typicky se stává, že obce odmítají poskytovat např. kopie ze zápisů rady obce s tím, že sama jednání rady jsou neveřejná, a proto je také zápis neveřejnou listinou. Nejvyšší správní soud však potvrdil, že žádost o poskytnutí kopií těchto zápisů je jednoznačně žádostí o poskytnutí informací v nich obsažených a že taková žádost je v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Občané obce nebo vlastníci nemovitostí na území obce navíc mají ještě výraznější přístup k informacím z jednání orgánů a ze života obce. Mají totiž možnost nahlížet přímo do usnesení rady obce (samozřejmě do úplných originálů). Nejvyšší správní soudu totiž konstatoval, že je třeba odlišit právo na takový přímý přístup k informacím, včetně všech údajů, které jsou jinak zákonem o svobodném přístupu k informacím nebo třeba zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, chráněny, a právo na informace, které přísluší všem (podrobně rozsudek NSS ze dne 25. srpna 2005, č.j. 6 As 40/2004-62).

Více o právu na informace najdete v sekci Právo na informace.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta