Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Zvláště chráněná území – co smíme a co je zakázáno

Vytvořeno dne 25. 7. 2011.

Víte, jak se chovat v různých typech chráněných území? V některých například nesmíte sbírat rostliny nebo tábořit. Přečtěte si, co smíte a co je zakázáno.

Druhy zvláště chráněných území:

 • národní park (NP) 
 • chráněná krajinná oblast (CHKO)
 • národní přírodní rezervace (NPR)
 • přírodní rezervace (PR)
 • národní přírodní památka (NPP) 
 • přírodní památka (PP)(1) 

Co je ve zvláště chráněném území zakázáno?

Výčet omezení můžete najít na dvou místech:

 1. pro daný typ zvláště chráněného území jsou upravena v § 14 - § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) – jedná se o obecná opatření, která platí ve všech chráněných územích tohoto typu 
 2. pro konkrétní chráněné území také v dokumentu, kterým bylo zvláště chráněné území vyhlášeno – jsou to další podrobná opatření, která platí jen pro toto konkrétní chráněné území.

Ve zvláště chráněných územích je nejčastěji zakázáno:

 • vstupovat mimo vyznačené cesty – NP (1. zóna), NPR
 • vjíždět motorovými vozidly – NP, CHKO, NPR
 • tábořit a rozdělávat ohně mimo místa k tomu vyhrazená - NP, CHKO, NPR
 • sbírat a odchytávat rostliny a živočichy – NP, NPR, PR
 • povolovat a umísťovat nové stavby – NP (1. zóna), CHKO (1. zóna), NPR, PR

Správa nebo Agentura mohou navíc omezit volný vstup

Správa (v NP) nebo Agentura ochrany přírody a krajiny (NPR, NPP a v první zóně CHKO) může dále nad rámec zákona vstup omezit nebo zakázat, pokud hrozí poškozování území, zejména nadměrnou návštěvností. Takové omezení bývá vyznačeno informačními tabulkami u vstupu do území a také vyvěšeno na úřední desce Správy/ Agentury. (2)

Organizované akce lze pořádat jen se souhlasem Správy nebo Agentury

Pouze se souhlasem Správy lze v národním parku:

 • organizovat hromadnou sportovní akci
 • jezdit na kole mimo vyznačené cesty nebo provozovat horolezectví

Pouze se souhlasem Agentury ochrany přírody a krajiny lze:

 • jezdit na kole mimo vyznačené cesty nebo provozovat horolezectví - NPR
 • organizovat soutěže na kolech - CHKO (1. a 2. zóna)

Ze zákazů lze povolit výjimku

Z výše uvedených zákazů může být povolena výjimka. (3) Tu povoluje:

 • Ministerstvo životního prostředí na základě schvalujícího usnesení vlády – všechna chráněná území
 • Krajské úřady – PR, PP
 • Správy národních parků (NP) a Agentura ochrany přírody a krajiny – CHKO, NPR, NPP

Řízení o udělení výjimky se mohou účastnit spolky. Přečtěte si, do jakých dalších řízení se mohou spolky zapojit.
Jak zjistit, zda byla pro danou oblast povolena výjimka? Podejte žádosti o informace adresovanou výše uvedeným orgánům.

Kdo kontroluje dodržování zákona?

Přímo v terénu kontroluje dodržování povinností tzv. stráž přírody. Ta se musí prokázat průkazem a služebním odznakem. Může požadovat prokázání totožnosti (např. může chtít ukázat občanský průkaz). Za porušení zákona může rovnou na místě uložit viníkovi blokovou pokutu anebo jej předvést na policii.
Zvláště chráněná území se často nacházejí v lese, kromě stráže přírody tak může kontrolu provést též lesní stráž. Jejím úkolem je hlídat dodržování zákona o lesích. Přečtěte si v našem manuálu, jaká opatření platí v lesích.

Pokud pokutu neuloží na místě stráž (např. když viník není ochoten zaplatit anebo jej stráž nepřistihne), je možné podat podnět k prošetření přestupku:

 • obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
 • České inspekci životního prostředí

U vážných případů může být spáchán též trestný čin, např. Poškození a ohrožení životního prostředí. (4) Pak je možné podat trestní oznámení.
Přečtěte si, jak podat trestní oznámení.

Poznámky

(1) Zvláštním druhem chráněného území je přírodní park. Ten může zřídit krajský úřad. Zákon nestanoví, co je v přírodním parku zakázáno, kompletní úprava jeho ochrany musí být uvedena v nařízení, kterým ho úřad zřídí.
(2) Viz ustanovení § 64 zákona č. 114/1992 Sb. V praxi bývá tato informace vyvěšena i na úředních deskách obecních úřadů v dané lokalitě. Při nedodržení zákazu může být uložena pokuta za přestupek až do výše 10 000 Kč.
(3) Viz ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb.
(4) § 293 a § 294 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku

 

„Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sub-projekt Satelity právního ekoporadenství.“ „Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.“

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty