ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Dobré zprávy roku 2021 z Frank Bold. Od právních nástrojů pro občany až po ochranu ovzduší

Aktuálně

Konec roku 2021 se neúprosně blíží a stejně tak čas na jeho hodnocení. Světem i Českem pořád cloumají vlny pandemie, ale práce ve Frank Bold nestojí. Celý rok jsme bojovali za čisté ovzduší a vodu v české krajině, prosazovali obnovitelné zdroje energie, nastavovali podmínky pro odpovědné podnikání a vyvíjeli interaktivní právní nástroje pro vás, aktivní občany.

Bráníme životní prostředí

Nové emisní limity, které se poprvé týkají i vypouštění rtuti, měly mít uhelné elektrárny ve svém povolení zapracovány nejpozději do 17. srpna 2021. Mnozí provozovatelé se tomu však pokusili vyhnout tím, že požádali o výjimku. Přečtěte si, jak jsme v řízeních o výjimkách prosazovali vaše právo na příznivé životní prostředí a zabránili jsme vypuštění nadbytečných 1 446 kilogramů rtuti.

Prosazujeme udržitelné stavitelství a moderní energetiku

Letos jsme se také pustili do vzdělávacího cyklu Bold Future o udržitelném stavitelství a komunitní energetice. Uspořádali jsme deset akcí a dva kulaté stoly, kde vystoupily desítky odborníků a sledovali je tisíce diváků. Všechny záznamy najdete na našem YouTube, Spotify nebou Soundcloudu nebo se zaregistrujte a přečtěte si e-booky, které v rámci Bold Future vznikly.

 
 

Opravili jsme protikorupční zákony a prosadili změny v exekucích

V Rekonstrukci státu se nám letos podařilo dotáhnout nebo opravit několik protikorupčních zákonů, například zákon o evidenci skutečných majitelů nebo zavedení povinnosti zveřejňování soudních rozsudků.

Kromě toho se podařilo prosadit důležité změny v tématu exekucí, které pomohou statisícům dlužníků, za všechny lze jmenovat právě probíhající milostivé léto. Rekonstrukce státu také před volbami připravila nejpodrobnější hodnocení politiků a politických stran a jejich postojů k boji proti korupci, v kampani Volte hypervýhodně tyto informace doručila miliónům voličů.

Vyvinuli jsme pro vás nové právní nástroje

Do naší bezplatné právní poradny zavítalo za téměř uplynulý rok více než 370 000 lidí. Pro ně i pro ty, kteří dosud právní pomoc nepotřebovali, jsme vyvinuli několik nových právních nástrojů, jako je Průvodce právem na informaceHlídač EIA a Průvodce nakládání s majetkem na obci.

Pro zájemce jsme vygenerovali přes 6 000 právních dokumentů na míru. Občansky aktivním lidem také pomáháme zakládat spolky – letos jsme na tom spolu s nimi pracovali po celé republice.

Nedopustili jsme špatnou dohodu o těžbě v Turówu

I v tomto roce jsme bránili české území a občany před nelegální těžbou v polském hnědouhelném dole Turów. Díky naší soustavné práci se podařilo přesvědčit ČR k podání žaloby na Polsko k Soudnímu dvoru EU. Zároveň se i díky našim podkladům podařilo přesvědčit soud, aby nařídil Polsku těžbu přerušit. Nyní se zasazujeme o to, aby ČR s Polskem přijala jen takovou dohodu, která české území a občany od dalších škod skutečně ochrání.

Vyzvěte s námi vládu, aby uzavřela dobrou dohodu

Jsme u vzniku standardů EU pro odpovědné podnikání

Letos byl publikován návrh směrnice CSRD, kam jsme prosadili mnoho doporučení. Směrnice, která má pomoct k odpovědnějšímu podnikání, také zavádí evropské standardy pro nefinanční (ESG) reporting, kam jsme prosadili mnoho doporučení. Přímo na vzniku standardů se v rámci pracovní skupiny EFRAG podílí dva naši experti, Filip Gregor a Joanne Houston.

Téma jsme přibližovali zájemcům každý měsíc v seriálu na webu Alliance for Corporate Transparency. Vzbudili jsme také pozornost médií - vyšlo 80 článků v Bruselu, Německu, Španělsku či Česku. Současně jsme pořádali i webináře pro investory, firmy, banky, neziskové organizace i ministerské úředníky – sledovalo je celkem 335 účastníků.

Prošli jsme stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG. Zaregistrujte se a my vám pošleme srozumitelné a praktické shrnutí. 

Stáhněte si praktický manuál k ESG

Řešíme aktuální společenské výzvy pomocí práva. Děkujeme, že stojíte po našem boku a pomáháte nám.

Podpořit Franka