Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Evropská komise chystá nová pravidla pro průmysl: šance snížit emise a chránit lidské zdraví i klima

Aktuálně

Evropská komise zahájila přípravu nového znění směrnice o průmyslových emisích. Až do 23. března bude shromažďovat připomínky odborníků i občanů z celé unie. Následně do konce tohoto roku předloží Evropskému parlamentu návrh nových pravidel pro znečišťování z průmyslových zařízení jako jsou například elektrárny, chemičky, výrobny oceli, skla nebo cementu. 

Nevládní organizace upozorňují, že současné znění směrnice o průmyslových emisích zaostává za ambicemi EU v oblasti ochrany klimatu a lidského zdraví. V minulém roce EU přijala strategii Zelená dohoda pro Evropu a zpřísnila svůj cíl snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 na 55 %. Těmto plánům nyní musí EU přizpůsobit i svoji legislativu, včetně směrnice o průmyslových emisích, která je klíčovým právním nástrojem pro snižování emisí z průmyslu. 

Nevládní organizace proto připravily petici, která shrnuje hlavní požadavky na změnu směrnice o průmyslových emisích.

PODEPSAT PETICI

Právní experti a expertky z Frank Bold se aplikaci směrnice o průmyslových emisích v České republice i dalších členských státech dlouhodobě věnují. V současném znění směrnice umožňuje například udělování výjimek a prodlužování životnosti zastaralých uhelných elektráren. Při aplikaci směrnice v České republice také často dochází k porušování práv dotčené veřejnosti, tedy spolků a obcí. Vágní formulace směrnice také umožňuje provozovatelům uhelných elektráren zatajovat podrobné údaje o emisích a odečítat od zjištěných hodnot “chybu měření”. Na tyto problémy jsme upozorňovali v publikaci #Emissiongate: Právní kličky uhelných elektráren.

Autor

Laura Otýpková

Právnička a vedoucí sekce Odpovědné energie