ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Využití bezplatných povolenek v ČR aneb nevstoupíš dvakrát do stejné řeky?

Aktuálně

Minulý týden Evropský účetní dvůr zveřejnil zprávu hodnotící využití bezplatných povolenek v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) v období 2013–2019. Hodnotí i Českou republiku, její závěry však ve veřejném prostoru dosud nerezonují. Aktuálně se přitom rozhoduje o tom, jak budou v ČR využity miliardy z Modernizačního fondu, nového finančního nástroje financovaného právě výnosy z emisního obchodování. Poučení z předchozích období, které zpráva analyzuje, jsou proto mimořádně cenná.

Bezplatné povolenky jsou přidělovány zejména v odvětví průmyslu a letectví. Osm členských států s nižším HDP však obdrželo bezplatné povolenky i pro odvětví energetiky. Cílem bylo urychlit modernizaci a dekarbonizaci v zemích střední a východní Evropy. K tomu měla sloužit podpora investic do modernizace infrastruktury, čistých technologii a diverzifikace energetických zdrojů.

Auditoři však zjistili, že v odvětví energetiky, které obdrželo bezplatné povolenky právě na investice do nízkouhlíkových řešení, postupovala dekarbonizace výrazně pomaleji než v jiných členských státech. Zejména v Bulharsku, Česku, Polsku a Rumunsku byly investice často využity na vylepšení stávajících hnědouhelných a černouhelných elektráren, nikoli na přechod na jiná paliva, jak ilustruje následující graf.


Dále auditoři zprávy srovnávali snížení uhlíkové náročnosti v energetice v zemích využívajících bezplatné povolenky, se zeměmi, které povolenky v energetice bezplatně nepřidělují. Závěr je, že v členských státech, které obdržely bezplatné povolenky, bylo snížení energetické náročnosti mnohem nižší než ve zbývajících 19 státech. Změny uhlíkové náročnosti v odvětví energetiky oproti roku 2008 ilustruje graf níže.


Převzato z: https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=54392

Kam dál?

Uvedená data ukazují, že bez jasného vymezení a zacílení finanční podpory pro modernizaci a dekarbonizaci, nemusí být těchto cílů dosaženo, a jedná se o ztracenou příležitost. Nyní vznikají pravidla pro rozdělování investic z Modernizačního fondu, která předurčí, zda budou v dalším období (2021-2030) podpořeny skutečně inovativní a nízkouhlíkové projekty. Rozhodnutí České republiky při nastavování priorit a rozdělování dostupných financí ukáže, jak tentokrát využijeme příležitost k modernizaci a dekarbonizaci energetiky.

Čtěte také:

Výzva vládě: neudělujte bezplatné emisní povolenky
Derogace povolenek na CO2: Brusel chce od Česka vysvětlení
Žádost o bezplatné povolenky schválena. Ale s úpravami