Poradna

Nadřazené kategorie: Spolky a zapojení veřejnosti,

Jak podat petici ve 3 krocích

Vytvořeno dne 2. 11. 2018.

Obsah

Chcete něco změnit a je vás víc? Můžete sepsat petici a adresovat ji obci, kraji nebo státnímu úřadu, který má danou věc na starost (dále jen „úřad“).

1. Sepište své požadavky

Petici může vytvořit kdokoli (občan ČR, ale i cizinec) jako jednotlivec nebo skupina osob (petiční výbor). Pokud utvoříte petiční výbor, musíte vybrat jednu osobu starší 18 let, která bude petiční výbor zastupovat při jednání s úřady.

Co napsat do petice?

Zákon stanoví, že petice musí obsahovat:

 1. požadavek (žádost, návrh, stížnost – „text petice“)
 2. petiční archy, do kterých se občané podepisují
 3. informace o tom, kdo petici sestavil:
 • petiční výbor - jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat
 • jednotlivec - jméno, příjmení a bydliště
 • nevládní organizace - název, sídlo, IČO a jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat za organizaci 

Peticí, která nemá tyto náležitosti, se úřad nebude zabývat. Dále je vhodné do petice uvést, kterému úřadu ji zasíláte
Stáhněte si vzor petice. 

Co nesmí petice obsahovat

V petici se nesmí objevit:

 • výzvy zasahující do nezávislosti soudů (například požadavky, jak má soud rozhodnout)
 • výzvy k porušování zákonů, omezování lidských práv, rozněcování nenávisti nebo k provádění násilí

Pokud se taková výzva v petici objeví, úřad k ní nebude přihlížet. Je také možné, že vás vyzve, abyste ji z petice odstranili. Jiným způsobem není obsah petic omezen.

Co musí obsahovat podpisové archy?

 • jméno, příjmení a bydliště podepisujícího se občana a jeho podpis
 • označení a popis petice – musí být zřejmé, jakou petici občané podepisují
 • informace o tom, kdo petici sestavil

Elektronická petice

Elektronická (online) petice musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Elektronická petice bez zaručených elektronických podpisů není peticí ve smyslu zákona o právu petičním a správní orgán na ni nemusí odpovědět. Přečtěte, co doporučujeme u elektronických petic.

2. Sbírejte podpisy

Jakmile sestavíte petici, můžete začít sbírat podpisy. Ke sbírání podpisů nepotřebujete povolení. K podpisům můžete vyzývat jakýmkoli zákonným způsobem (nesmíte nikoho k podpisu nutit). Můžete také petici nechat na veřejně přístupném místě.

3. Zašlete petici úřadu

Text petice a petiční archy s podpisy zašlete na úřad. Pokud posíláte petici na více úřadů, postačí poslat kopie. Pokud pošlete petici na úřad, který se agendou petice nezabývá, musí ji tento úřad předat správnému úřadu a uvědomit vás o tom.

Úřad se peticí nemusí řídit

Úřad vám musí na petici do 30 dnů odpovědět, ale nemusí vašim požadavkům vyhovět – petice pro něj není závazná. Petice je tak spíše slabším právním nástrojem. I tak ale může fungovat politicky – peticí dáváte úřadu najevo, co si občané přejí a kolik lidí za tímto požadavkem stojí.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty