ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Udržitelnost šetří firmám náklady a pomáhá jejich byznysu. Nové studie ukazují benefity ESG reportingu

Aktuálně

Zveřejňování dat o udržitelnosti zvyšuje konkurenceschopnost firem a snižuje jejich náklady, a to i v případě malých a středních podniků. To jsou výsledky nedávných studií v oblasti nefinančního reportingu. Jde o pádné argumenty pro přijetí navrhované směrnice o reportingu o udržitelnosti (CSRD), kterou aktuálně projednává Evropská unie. Zároveň mohou být tyto údaje rozhodující pro změnu podnikatelského smýšlení. Jasně totiž ukazují, že ESG reporting se firmám vyplatí. 

Návrh směrnice o reportingu dat o udržitelnosti (CSRD) zvýší počet firem, kterých se reportování v Česku týká, z 25 na více než tisíc. Nová legislativa má zásadní význam pro využití obchodních příležitostí, jež pro firmy vyplývají ze strategie udržitelných financí EU a evropského Green Dealu. Studie evropského think tanku CEPS pro Evropskou komisi spolu s hodnocením dopadu směrnice CSRD navíc poskytují důkazy o tom, že zavedení povinného ESG reportingu povede ve střednědobém a dlouhodobém horizontu ke snížení nákladů firem napříč Evropou. Data CEPS ukazují, že dodatečné náklady na reportování podle nové legislativy činí v prvním roce pouze 0,005 % obratu, přičemž se v následujících letech dále sníží. Zavedení nové směrnice povede k průměrným úsporám ve výši 24 200- 41 700 EUR na podnik ročně, a to díky zjednodušení a harmonizaci požadavků ze strany bank a investorů (1).

Zavedení společných standardů povede k úsporám

CSRD a návazné standardy vyjasní, jaká data o udržitelnosti potřebují firmy reportovat, a zjednoduší získávání dat od obchodních partnerů i dodavatelů. Nová směrnice zároveň redukuje množství dodatečných požadavků na ESG informace, které vyžaduje stále více bank, investorů, ratingových agentur a dalších.

Benefity reportování o udržitelnosti jsou kromě zvýšeného zájmu investorů o zelené investice umocněné také strategií udržitelných financí EU. Jejím cílem je nasměrovat 850 miliard EUR na podporu udržitelných aktivit. 

Právě exploze poptávky po informacích o ESG představuje pro podniky náklady, které budou nevyhnutelně růst, pokud by nevznikl obecně přijímaný soubor reportovacích standardů. To si uvědomují i samotné firmy. Z veřejné konzultace Evropské komise k CSRD vyplynulo, že 80 procent firem, které dnes připravují reporty, podporuje zavedení jednotných standardů. Zároveň 71 procent z nich podporuje ověřování reportů podle těchto standardů. Další výhodu reportingu o udržitelnosti firmy spatřují v lepším managementu rizik. Dvě třetiny firem v průzkumu CEPS uvedly, že integrace rizik spojených s udržitelností a finančních rizik přináší jejich podnikání benefity.

Malé a střední podniky nechtějí zůstat stranou

Výsledky studií na úrovni EU podporují i individuální výzkumy v různých státech Evropy. Například rumunský výzkum z roku 2019 ukazuje, že kvalitní reporting o udržitelnosti vede k lepšímu obchodnímu růstu. 

Pro společná pravidla reportingu se vyjadřují také malé a střední podniky (SMEs). Ze studie German Banking Association vyplývá, že 75 procent dotázaných SMEs by uvítalo zahrnutí do působnosti CSRD. Jde jim o návod, jak správně provádět ESG reporting, aby získaly přístup k udržitelným financím. Nechtějí proto zůstat stranou nové legislativy, která má firmám toto vodítko poskytnout.

V České republice zatím není reporting příliš rozvinutý, pod aktuální směrnici o nefinančním reportingu (NFRD) spadá jen asi 25 korporací. Ačkoliv se jejich přístup k reportingu udržitelnosti mírně zlepšuje, stále zaostávají ve vykazování klíčových ESG dat. Dokládá to aktuální analýza ESG reportingu evropských firem, kterou zpracovala Alliance for Corporate Transparency pod vedením Frank Bold. 

Výsledky analýzy CEPS ukázaly, že pro firmy je při změně podnikových strategií jedním z nejdůležitějších faktorů právě legislativa. Nová směrnice CSRD a evropské standardy pro reporting, které začnou platit od roku 2023, pomůžou firmám ušetřit administrativní náklady a poskytnou podnikům vodítko, jak správně reportovat a dosáhnout na zelené investice.

(1) Údaje jsou odvozené od nákladů na reporting velkých korporací obchodovaných na burze převážně ze Západní Evropy. 

České verze článků seriálu Frank Bold o reportování o udržitelnosti (nefinančním reportingu):

  • První díl zmiňuje hlavní témata plánované reformy směrnice o nefinančním reportingu.
  • Druhý díl se věnuje strategickému přístupu k udržitelnosti ve firmách a souvisejícímu reportingu.
  • Třetí díl se zaměřuje na spojitost Taxonomie, a legislativy pro investory (SFDR) a firmy (CSRD) a vysvětluje, že standardy pro firmy jsou nezbytným chybějícím článkem skládanky.
  • Čtvrtý díl se týká plánů přechodu firem na klimaticky neutrální ekonomiku.
  • Pátý díl se věnuje roli malých a středních podniků v nadcházejícíh legislativních změnách reportingu o udržitelnosti. 
  • Šestý díl vysvětluje, co je to systém due diligence, proč je pro firmy důležitý a jaké změny chystá EU. 
  • Sedmý díl prezentuje výsledky nových studií, které ukazují benefity ESG reportingu.
  • Osmý díl vysvětluje proces tvroby standardů pro reporting o udržitelnosti a popisuje obsah prvního prototypu pro reporting klimatických údajů.