Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Jak Frank Bold měnil svět v roce 2022? Klimažaloba, komunitní energetika a odpovědnější podnikání

Povedlo se

Se začátkem prosince a adventem tradičně nastává také čas bilance uplynulého roku. Ačkoliv byl rok 2022 rokem, v němž jsme čelili - a stále čelíme - mnoha různým krizím, ve Frank Bold nezapomínáme, že i v nejisté době je nutné se nevzdávat a stále měnit svět. A tak jsme to dělali i letos, tím, co umíme nejlépe - právem.

Výsledkem naší práce je finalizace evropské ESG legislativy, která umožní odpovědnější podnikání, bezprecedentní soudní rozhodnutí o historicky první klimatické žalobě v Česku, spojení expertních sil s cílem vytvořit půdu pro komunitní energetiku, více než 450 zodpovězených dotazů v právní poradně a rok prosazování efektivní a nezávislé státní správy.

Měňte svět s Frank Bold. Podpořte nás

Uspěli jsme s první českou klimažalobou

Uplynulý rok přinesl naději na lepší klimatickou budoucnost. Experti Frank Bold se odborně podíleli na zpracování historicky první české klimatické žaloby pro spolek Klimatická žaloba ČR. V návaznosti na ni Městský soud v Praze bezprecedentně rozhodl, že stát má podniknout nutné kroky vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů v oblasti energetiky, dopravy či lesnictví. 

Připravujeme kvalitní zákon o komunitní energetice

Řešení energetické krize vidíme v komunitní energetice a decentralizaci trhu. Lokální obnovitelné zdroje energie přinesou domácnostem i obcím větší soběstačnost a nezávislost. S cílem prosadit vznik a fungování energetických společenství jsme spoluzaložili Unii komunitní energetiky. Díky velké expertíze právníků Frank Bold, odborníků na dotační příležitosti, zástupců samospráv i developerů a dalších firem se letos povedlo připravit novelu energetického zákona, která zajistí ukotvení komunitní energetiky v legislativě. 

Dohlížíme na dodržování emisních limitů uhelných elektráren

I v době krizí je třeba dodržovat právo. Už déle než rok proto usilujeme o to, aby provozovatelé uhelných elektráren dodržovali platné emisní limity pro vypouštění rtuti a dalších škodlivin do ovzduší. Někteří z nich se ale této povinnosti snaží vyhnout neplatnými výjimkami. To je případ elektrárny Chvaletice, které letos v červnu správní soud platnost výjimky odložil.

Uspořádali jsme největší českou konferenci o ESG, energetice a spolupráci měst a investorů

Česko čeká zásadní energetická i ekonomická transformace. Víme, že pro její úspěch je zásadní spolupráce expertů, byznysu i finančních institucí. Proto jsme letos v říjnu úspěšně uspořádali největší českou konferenci s názvem Bold Future: Udržitelností k efektivnímu byznysu. Promluvilo na ní více než 40 odborníků na témata jako je ESG, energetika a spolupráce měst a investorů. Na panelovou diskuzi i praktické workshopy přišlo 200 účastníků a více než 50 lidí sledovalo online přenos. Konferencí ale naše práce na proměně zásadních oblastí nekončí. Na další odborná setkání se můžete těšit i v příštím roce.

Rok lobbingu v zájmu digitalizace, efektivní státní správy i odolnějšího Česka

Po každoročním maratonu se i v Rekonstrukci státu pomalu ohlížíme zpět. Zpracovali jsme podrobné teze pro nový služební zákon a snažili se prosadit efektivní a nezávislou státní správu. Máme radost z nově založené Digitální informační agentury, která je základním kamenem pro digitalizaci země. 

Suchou nit jsme nenechali ani na zadávání veřejných zakázek. Bojovali jsme za ochranu oznamovatelů korupce, nezávislost médií a svobodu projevu v online prostředí. V reakci na světové dění jsme se projektem Odolnější Česko pustili do posilování systémové odolnosti naší země vůči Rusku a dalším nedemokratickým režimům či teroristickým organizacím. 

Jsme u dokončování evropských pravidel pro reporting o udržitelnosti

V listopadu finálně schválena směrnice CSRD obsahuje naše doporučení. Reforma, jež je zásadní pro řešení greenwashingu, zvyšuje počet společností v EU, které budou povinně reportovat o udržitelnosti, na asi 50 tisíc. Firmy poté budou reportovat podle jednotných EU standardů pro ESG reporting, které významně sníží jejich administrativní zátěž. Na podobě standardů se v rámci EFRAG podíleli i dva naši experti Filip Gregor a Joanne Houston

Naše dlouholetá práce v oblasti odpovědnosti velkých korporací letos vyústila v návrh směrnice EU o náležité péči v oblasti udržitelnosti (CSDDD). K tématu jsme zpracovali e-book a zorganizovali webinář, kterého se zúčastnilo 344 lidí. V září jsme také spustili mezinárodní podcast, který si už přehrálo více než 2200 posluchačů.

Kauza Turów: stále jsou cesty jak vymáhat dodržování evropského práva

Neustáváme pracovat ani na kauze problematické těžby v dole Turów, která způsobuje závažný úbytek vody na českém území. Kvůli nekvalitní dohodě, kterou ČR s Polskem uzavřela, se nemůže Česko efektivně soudně bránit. Ministerstvo životního prostředí navíc nedodržuje dohodu a odmítlo zveřejnit zásadní informace o plnění podmínek dohody. Stále také čelíme hrozbě trvání těžby až do roku 2044. Stále stojíme na straně práva a českých občanů při podání stížnosti k Evropské komisi, kterou pro ekologické organizace expertně připravila právnička Frank Bold Petra Kalenská.

Měňte svět s Frank Bold. Podpořte nás