Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Podporujeme obnovitelné zdroje energie

Image courtesy of Junior Henry.

Pomáháme podnikatelům v sektoru obnovitelných zdrojů. Urychlujeme nástup nového ekonomického sektoru založeného na inovacích a technologickém rozvoji, který přináší kvalitní pracovní místa a řešení bezpečnostních a environmentálních rizik

Působíme jako pro bono právníci v několika evropských projektech, které mění směřování energetiky.

Česká republika má značnou rezervu ve využití potenciálu obnovitelných zdrojů a nedokáže nastavit pro podnikatele takové podmínky, které by podporovaly růst sektoru v souladu s potřebami české energetiky a ekonomiky.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám nebo zavolejte.

Řešení problému   Další souvislosti

Řešení problému

Podporujeme podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů

Řešíme právní agendu desítek klientů - výrobců elektřiny a tepla, investorů projektů na výrobu zelené elektřiny i obchodníků s elektřinou. Poskytujeme jim dokonalou znalost legislativního prostředí, obchodních zvyklostí a trendů, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů.

Chráníme klienty před neopodstatněnými pokutami od Energetického regulačního úřadu. Několik klientů jsme ve věci solární daně zastoupili před Evropským soudem pro lidská práva

Jsme právníci nejvýznamnějších energetických asociací.

Pomáháme na svět novým nápadům

V roce 2011 jsme pomáhali zakládat největšího českého nezávislého obchodníka s elektřinou z obnovitelných zdrojů - společnost Amper Market, která dodává energii do téměř 30 tisíc odběrných míst firem, obcí i domácností.

Stáli jsme u zrodu Czech Green Building Council v České republice, který podporuje inovace v oboru stavebnictví a u vzniku prvního kolektivního systému pro recyklaci solárních panelů, založeného provozovateli FVE.

Měníme směr evropské energetiky

Vytváříme a prosazujeme právní iniciativy přispívající k postupné změně orientace směrem k čisté a decentralizované výrobě a spotřebě energie v zemích Evropské unie. Urychlujeme odklon od uhelné energetiky zejména v zemích střední a východní Evropy.


Ze zpravodaje

Zobrazit všechny aktuality k tématu

Souvislosti

Věříme v budoucnost čisté, decentralizované energie, protože přináší zásadní společenskou změnu. Vede k decentralizaci energetických zdrojů a tím ke stabilnější, bezpečnější a demokratičtější společnosti. Má také významně nižší environmentální dopady, než výroba energie z fosilních paliv.

Při podpoře podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů se, stejně jako v ostatních oblastech poskytování právní podpory, držíme našeho etického kodexu a aplikujeme zavedený interní proces zaručující, že nebudeme hájit korupci, krýt trestné činy, legalizovat praní špinavých peněz, podílet se na poškozování životního prostředí nebo porušování lidských práv.

Právní služby zajišťuje v rámci konsorcia Frank Bold kancelář Frank Bold Advokáti.

Ozvěte se nám

Do druhého pracovního dne vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám nebo zavolejte.