Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Běchovice: dálnice lidem pod okny

Velký dálniční okruh kolem Prahy byl naplánován proto, aby bylo hlavní město ochráněno zejména před tranzitní nákladní dopravou

Projekt pochází z 60. let minulého století a dosud byla postavena pouze jeho polovina. Ta druhá, nedostavěná, se postupně stala předmětem sporu občanů a okrajových městských částí Prahy s Magistrátem a s Ředitelstvím silnic a dálnic. Podmínky v místech, kudy je okruh plánován, se totiž v mezidobí změnily natolik, že plánovaná trasa by mohla celé Praze dnes přinést více škody než užitku. Okruh by byl v některých místech již hluboko v území Prahy a kromě Běchovic, by navždy přivedl kamiony i do dalších hustě obydlených míst, například na sídliště Černý Most a do univerzitní čtvrti Suchdol.

Občané Běchovic II se ve věci okruhu začali angažovat v roce 2008, kdy z vydaného územního rozhodnutí vyplynulo, že dálnice by navždy zatížila jejich starou obytnou čtvrť nadlimitním hlukem a stavební uzávěrou na stavby zdravotnické, bytové a školské. Z tradiční obytné lokality by se stalo zdravotně závadné ghetto. Okruh totiž nelze naplánovat tak, aby byly dodrženy limity hluku a občané by tedy museli snášet tzv. ochranné hlukové pásmo, které by chránilo dálnici před dodržováním hlukových limitů a obyvatele by bez náhrady poškodilo na jejich právech.

Běchovičtí se nyní angažují v Iniciativě za rozumný okruh Prahy, která se snaží upozornit příslušné orgány státní správy i odpovědné politiky na vážné nedostatky plánu na okruh. Ten považují za zastaralý a nevyhovující současným potřebám dopravním i bezpečnostním, ale také ekologickým a ekonomickým. Podívejte se na video.

Projekt by zablokoval cenná území pro další rozvoj osídlení hlavního města a vedl by přes 3 pražské přírodní parky. Občané poukazují na to, že Praha se za 50 let dva a půlkrát zvětšila rozlohou, počet jejích obyvatel stoupl o čtvrt milionu, počet aut v ní vzrostl 15x a dopravní zátěž je cca 30x vyšší. Iniciativa se snaží docílit toho, aby byla posouzena i nová varianta okruhu, kterou navrhlo 11 starostů městských částí Prahy a několika obcí Středočeského kraje. Požadují poctivou srovnávací studii obou tras z hlediska dopravního, ekologického, územního a z hlediska ekonomické únosnosti.

S podporou zkušeného dálničního projektanta poukazují i na fakt, že trasa vedená mimo hlavní město by byla nejméně o 20 miliard korun levnější, neboť by vedla po levnějších pozemcích a obsahovala by méně tunelů, mostů a náročných protihlukových opatření.  

Spolek Zdravé životní prostředí se na nás s žádostí o pomoc obrátilo bezprostředně po vydání prvního územního rozhodnutí v roce 2008.

Urychleně jsme vypracovali právní analýzu tehdejší situace a pomohli jsme se zpracováním úspěšného odvolání proti územnímu rozhodnutí. Další četné právní kroky (úspěšný podnět kanceláři ombudsmana, účast v územním plánování, účast v dalším územním řízení a žaloba k NSS) pak činil spolek částečně sám, posléze s advokátní pomocí a od roku 2012 jsme partnerem spolku. Situaci dále sledujeme a průběžně pomáháme s příslušnými právními kroky.

„Překvapilo mne, jak zarputile se Ministerstvo dopravy i hlavní město Praha vyhýbají posouzení reálných variant. Neustále je protěžována varianta Ředitelství silnic a dálnic ČR, která vznikla v době, kdy některé městské části Prahy vůbec neexistovaly. Jde tedy o historický skanzen, který neodpovídá současnému stavu a potřebám Prahy“, vysvětluje Libor Jarmič, který na případu spolupracuje s místními občany.  

Naše pomoc občanům

  • Podali jsme vysvětlení k tomu, co je to ochranné pásmo, a proč za stávajících podmínek nemůže být vyhlášeno.
  • Doporučili jsme připravit odvolání a navrhli, na co se v odvolání zaměřit.
  • Spolupracujeme na výzvách proti zvýšení hlukových limitů (nový zákon o hluku, novela zákona o ochraně veřejného zdraví).
  • Podali jsme podněty ÚOHS a NKÚ ve vztahu k probíhajícím veřejným zakázkám na připravované stavby.
  • Podali jsme připomínky k připravované aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR, Zásad územního rozvoje a celoměstsky významným změnám územního plánu hlavního města Prahy.
  • Pomáháme s účastí v územním řízení.

O případu ve zpravodaji

Z médií , Pavla Hloušková

Frank Bold Advokáti komentují případ nelegální skládky v pořadu Nedej se

Už posedmé se pořad České televize Nedej se zabýval dvěma horami z odpadků. Jedna vyrostla v letech 2003-2014 na pozemku Prahy 5 v Motole, druhá mezi Chrášťanami a Chýní u Prahy. Obě mají podle reportáže společného viníka, podnikatele, který stál v čele firem, jež odpad navážely. Důvodem měly být terénní úpravy a rekultivace prostoru.

Občan 2.0

Jak se zapojit do územního plánování

Ekologický právní servis vydává manuál, který usnadní občanům, občanským sdružením i obcím orientaci ve složité právní úpravě územního plánování. 

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold