Běchovice: dálnice lidem pod okny

Velký dálniční okruh kolem Prahy byl naplánován proto, aby bylo hlavní město ochráněno zejména před tranzitní nákladní dopravou

Projekt pochází z 60. let minulého století a dosud byla postavena pouze jeho polovina. Ta druhá, nedostavěná, se postupně stala předmětem sporu občanů a okrajových městských částí Prahy s Magistrátem a s Ředitelstvím silnic a dálnic. Podmínky v místech, kudy je okruh plánován, se totiž v mezidobí změnily natolik, že plánovaná trasa by mohla celé Praze dnes přinést více škody než užitku. Okruh by byl v některých místech již hluboko v území Prahy a kromě Běchovic, by navždy přivedl kamiony i do dalších hustě obydlených míst, například na sídliště Černý Most a do univerzitní čtvrti Suchdol.

Občané Běchovic II se ve věci okruhu začali angažovat v roce 2008, kdy z vydaného územního rozhodnutí vyplynulo, že dálnice by navždy zatížila jejich starou obytnou čtvrť nadlimitním hlukem a stavební uzávěrou na stavby zdravotnické, bytové a školské. Z tradiční obytné lokality by se stalo zdravotně závadné ghetto. Okruh totiž nelze naplánovat tak, aby byly dodrženy limity hluku a občané by tedy museli snášet tzv. ochranné hlukové pásmo, které by chránilo dálnici před dodržováním hlukových limitů a obyvatele by bez náhrady poškodilo na jejich právech.

Běchovičtí se nyní angažují v Iniciativě za rozumný okruh Prahy, která se snaží upozornit příslušné orgány státní správy i odpovědné politiky na vážné nedostatky plánu na okruh. Ten považují za zastaralý a nevyhovující současným potřebám dopravním i bezpečnostním, ale také ekologickým a ekonomickým. Podívejte se na video.

Projekt by zablokoval cenná území pro další rozvoj osídlení hlavního města a vedl by přes 3 pražské přírodní parky. Občané poukazují na to, že Praha se za 50 let dva a půlkrát zvětšila rozlohou, počet jejích obyvatel stoupl o čtvrt milionu, počet aut v ní vzrostl 15x a dopravní zátěž je cca 30x vyšší. Iniciativa se snaží docílit toho, aby byla posouzena i nová varianta okruhu, kterou navrhlo 11 starostů městských částí Prahy a několika obcí Středočeského kraje. Požadují poctivou srovnávací studii obou tras z hlediska dopravního, ekologického, územního a z hlediska ekonomické únosnosti.

S podporou zkušeného dálničního projektanta poukazují i na fakt, že trasa vedená mimo hlavní město by byla nejméně o 20 miliard korun levnější, neboť by vedla po levnějších pozemcích a obsahovala by méně tunelů, mostů a náročných protihlukových opatření.  

Spolek Zdravé životní prostředí se na nás s žádostí o pomoc obrátilo bezprostředně po vydání prvního územního rozhodnutí v roce 2008.

Urychleně jsme vypracovali právní analýzu tehdejší situace a pomohli jsme se zpracováním úspěšného odvolání proti územnímu rozhodnutí. Další četné právní kroky (úspěšný podnět kanceláři ombudsmana, účast v územním plánování, účast v dalším územním řízení a žaloba k NSS) pak činil spolek částečně sám, posléze s advokátní pomocí a od roku 2012 jsme partnerem spolku. Situaci dále sledujeme a průběžně pomáháme s příslušnými právními kroky.

„Překvapilo mne, jak zarputile se Ministerstvo dopravy i hlavní město Praha vyhýbají posouzení reálných variant. Neustále je protěžována varianta Ředitelství silnic a dálnic ČR, která vznikla v době, kdy některé městské části Prahy vůbec neexistovaly. Jde tedy o historický skanzen, který neodpovídá současnému stavu a potřebám Prahy“, vysvětluje Libor Jarmič, který na případu spolupracuje s místními občany.  

Naše pomoc občanům

  • Podali jsme vysvětlení k tomu, co je to ochranné pásmo, a proč za stávajících podmínek nemůže být vyhlášeno.
  • Doporučili jsme připravit odvolání a navrhli, na co se v odvolání zaměřit.
  • Spolupracujeme na výzvách proti zvýšení hlukových limitů (nový zákon o hluku, novela zákona o ochraně veřejného zdraví).
  • Podali jsme podněty ÚOHS a NKÚ ve vztahu k probíhajícím veřejným zakázkám na připravované stavby.
  • Podali jsme připomínky k připravované aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR, Zásad územního rozvoje a celoměstsky významným změnám územního plánu hlavního města Prahy.
  • Pomáháme s účastí v územním řízení.

O případu ve zpravodaji

Z médií , Pavla Hloušková

Frank Bold Advokáti komentují případ nelegální skládky v pořadu Nedej se

Už posedmé se pořad České televize Nedej se zabýval dvěma horami z odpadků. Jedna vyrostla v letech 2003-2014 na pozemku Prahy 5 v Motole, druhá mezi Chrášťanami a Chýní u Prahy. Obě mají podle reportáže společného viníka, podnikatele, který stál v čele firem, jež odpad navážely. Důvodem měly být terénní úpravy a rekultivace prostoru.

Z médií Kristína Šabová

Na hrozící rozšíření polského dolu Turów upozorňuje i bruselský server Politico

Kauzy ohledně hrozící ztrátě pitné vody pro desítky tisíc obyvatel Libereckého kraje si povšiml bruselský server POLITICO. Zpravodajský server upozornil na plány  na rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów na česko-německo-polských hranicích. https://www.politico.eu/article/poland-polish-coal-appetite-angers-its-neighbor-czech-republic-prague-germany/

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold