Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Karviná: žít nebo těžit?

V říjnu 2011 oznámila společnost OKD, a.s. záměr významně rozšířit v Karviné těžbu uhlí, a to zejména v lokalitě Staré Město. Vedení města nejprve proklamovalo snahu chránit Karvinou před další těžbou v obydlených částech. V roce 2010 primátor města uzavřel se společností OKD, a.s. písemnou dohodu, která měla ochránit Karvinou před vlivy těžby pro dalších 10 let. V zájmu zachování pracovních míst však začalo město nakonec rozšíření těžby podporovat

Informace o záměru rozšíření těžby podnítila k aktivitě místní občany. Založili spolek vytvořili petici a začali se účastnit správních řízení (o povolení hornické činnosti, stanovení průzkumného území), ve kterých se těžba měla povolit.

"Záleží nám na budoucnosti Karviné, chceme ji uchránit před poddolováním. Rozhodli jsme se tedy začít aktivně jednat," vysvětluje Zuzana Klusová ze spolku Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem.

Spolupracují také s vlastníky nemovitostí ve Starém Městě. Ti se na spolek obracejí v souvislosti s plánovanými demolicemi před těžbou, které pro ně znamenají přesídlení do jiné části Karviné. Zájmem spolku je udržet lokalitu čistou a bezpečnou.

„Situace v Karviné má mnoho rovin, spolku se daří zapojovat jak do povolovacího procesu těžby, tak monitorovat tu stránku věci, která se týká dotčených vlastníků. Jejich aktivní přístup spočívající mimo jiné i v účasti na zasedáních zastupitelstva je dobrým krokem k tomu, aby se jim podařilo prosadit své zájmy. Zajímají se o místo, kde žijí, a věnují mu svůj čas a úsilí. Doufám, že se jim podaří jej zachovat takové, aby se v něm dobře žilo,“ uvádí k případu Eva Pavlorková, právnička Frank Bold.

Jak to vidí stážistka Daniela Dušková?

“Když jsem měla možnost na vlastní oči vidět zdemolované a vybydlené domy, které byly ve Starém městě vykoupeny, aniž by záměr rozšíření těžby byl ještě vůbec povolen, silně to na mě zapůsobilo. Velmi obdivuji členy spolku, kteří se rozhodli bojovat za své právo nerušeně žít v klidném prostředí, které je pro mnohé z nás naprostou samozřejmostí, ale pro které musí oni svádět leckdy velmi nerovné bitvy s těžební společností, úřady a často i vlastními sousedy.“

Naše pomoc občanům

  • Poradili jsme spolku, jak se účastnit správních řízení.
  • Poskytujeme konzultace týkající se účasti na veřejném dění v obci (zasedání zastupitelstva, péče o opuštěné nemovitosti).
  • Sepsali jsme podněty a analyzujeme rozhodnutí příslušných správních orgánů, například jsme partnerům pomohli sepsat podnět na Českou inspekci životního prostředí ve věci úniku důlních odpadních vod.
  • Asistujeme partnerům v podrobném sledování průběhu procesu EIA.
  • Radíme při připomínkování návrhu nového územního plánu města Karviná.

Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem

Spolek usiluje o zachování Karviné, zejména městské části Staré Město, v níž se plánuje rozšíření těžby uhlí. Účastní se správních řízení, v nichž se má těžba společnosti OKD, a.s. povolit a řeší také související otázky, například výkup nemovitostí od místních občanů. Účastní se také zasedání zastupitelstva, pořizuje z něj záznamy a umisťuje je na web. Zblízka též sledují probíhající proces EIA a projednávání nového územního plánu.

 

„Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sub-projekt Satelity právního ekoporadenství.“ „Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.“ 

O případu ve zpravodaji

Aktuálně Eliška Beranová

Výročí nových emisních limitů: 5 nejzajímavějších zjištění o prvním roce provozu uhelných elektráren za nových podmínek

Ve středu 17. srpna 2022 uplyne přesně rok od chvíle, kdy mají provozovatelé velkých elektráren a tepláren povinnost plnit nové emisní limity, zajišťující vyšší standard ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Poprvé v historii České republiky musí provozovatelé snižovat vypouštění toxické rtuti, která do té doby mohla z uhelných elektráren a tepláren nekontrolovatelně unikat. Shrnujeme proto 5 nejzajímavějších závěrů, které první rok účinnosti nových emisních limitů přinesl.

Aktuálně Laura Otýpková

EU nám dává nové klimatické cíle i peníze k jejich dosažení

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen oznámila ve středu 16. 9. navýšení klimatických ambicí. Namísto 40% snížení emisí skleníkových plynů se EU zaváže ke snížení o 55 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990. Zvýšení klimatických cílů EU bude pro ČR znamenat mimo jiné nutné přehodnocení plánů v oblasti energetiky a navýšení cílů v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold

Komu se ozvat?

Monika Heisigová

Právník

Hana Sotoniaková

Stážista

Daniela Dušková