Jeseníky: CHKO jako byznys zóna

Když na začátku roku 2012 nastoupila do čela Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky nová vedoucí, začaly se na jesenických kopcích dít neobvyklé věci. Dva dlouholetí strážci přírody si všimli, že od té doby významně přibylo žádostí o výjimky ze zákona pro povolení různých developerských projektů v I. nejpřísněji chráněné zóně CHKO a zároveň Národní přírodní rezervaci Praděd. Začalo se plánovat například vybudování nové čtyřsedačkové lanovky nebo rozšíření a zkapacitnění jedné stávající, musel by se zatrubnit volně tekoucí potok – Bílá Opava, aby novým záměrům nepřekážel, a také více hromadných sportovních akcí.

Nezůstalo ovšem jen u žádostí. Strážci přírody Stanislav Zámečník a Karel Crhonek s překvapením zjistili, že Správa CHKO Jeseníky je vůči developerům až příliš vstřícná a začíná výjimky povolovat jako na běžícím pásu. Najednou se tak jedny z nejcennějších míst divoké přírody v České republice dostaly do vážného ohrožení.

„Tyto projekty by vedly k obrovské devastaci značné části rozlohy NPR Praděd včetně přímého dopadu na nejpřísněji chráněné rostliny a živočichy, tedy kompletně na celý předmět ochrany,“ domnívá se Stanislav Zámečník, který se o CHKO Jeseníky dlouhodobě stará.

Aby se strážci mohli zapojit do správních řízení, ve kterých se výjimky povolovaly, založili spolek Terra Natura. Terra Natura záhy začala spolupracovat se spolkem Actaea, který se ochraně životního prostředí v Jeseníkách věnuje už od roku 2002.

„Dlouhodobě se věnujeme popularizaci přírodního dědictví a ochrany přírody v Jeseníkách. Náš spolek nevznikl za účelem účasti ve správních řízeních. V okamžiku, kdy byla ohrožena nejcennější část Jeseníků, jsme ale nemohli zůstat stranou!“ říká předsedkyně spolku Actaea Kateřina Kočí.

Ve spolupráci s právníky Frank Bold podali členové obou spolků vyjádření a následně odvolání k několika správním řízením, která tak byla postoupena Ministerstvu životního prostředí k dalšímu rozhodnutí.

Správa CHKO se jim však snažila jejich zapojení do rozhodování různými způsoby komplikovat. V řízení o „Rekonstrukci vleku Velký Václavák“ dokonce ani nebyl spolkům přiznán status účastníka řízení. Ministerstvo životního prostředí však potvrdilo, že úřad udělal chybu a Správa CHKO tak musela spolky za účastníky zpětně uznat.

„Překvapilo mne, jak se institut výjimky ze zákona zneužívá k povolení prakticky čehokoliv. A dokonce i v těch nejcennějších a nejpřísněji chráněných územích, tedy v I. zóně CHKO a v NPR Praděd. Je s podivem, že Správa CHKO na tuto hru investorů přistoupila, místo aby důsledně hájila ochranu přírody a krajiny,“ hodnotí situaci Libor Jarmič, právník Frank Bold.

Spolku Terra Natura ve spolupráci se spolkem Actaea se také povedlo vyvinout nebývalý občanský tlak na majitele vleku, který si již nebyl jistý, že ve správním řízení uspěje i před Ministerstvem životního prostředí, a tak některé své žádosti o výjimky vzal nakonec zpět. Nejcennější části Jeseníků tak byly prozatím ochráněny. Jedním z největších úspěchů spolků bylo zabránění rozšíření sjezdovky Velký Václavák a demolice oblíbené turistické chaty Švýcárny. Oba spolky však stále sledují postup provozovatele vleku a dalších investorů a dále se aktivně zapojují do správních řízení.

Na vedoucí Správy CHKO Jeseníky podaly spolky dvě stížnosti na Ministerstvo životního prostředí a na státní Agenturu ochrany přírody a krajiny, kde se rozhodne o dalším osudu vedení Správy CHKO. Po usilovné práci byla nakonec vedoucí správy odvolána, a proto doufáme, že ochrana přírody bude v CHKO Jeseníky konečně na prvním místě.

Naše pomoc občanům

  • proškolili jsme strážce přírody
  • pomohli jsme sepsat podání (žádosti o informace, vyjádření, odvolání, stížnost, podněty)
  • poskytujeme právní poradenství ve věcech, která se týkají činnosti spolků
  • učíme občany být právně asertivními a samostatnými, znát svá práva a právní nástroje k ochraně přírody a krajiny
  • do případu jsme zapojili stážistku, studentku práv

Jak to vidí stážistka Ivana Honzová

„Kauza mi ukázala, že i celorepublikově významná a chráněná oblast může mít problém se svoji ochranou proti developerům. Nejvíce mě překvapilo, jak jednoduše a bez řádného odůvodnění jsou povolovány výjimky z ochrany Národní přírodní rezervace, ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Při práci mě nejvíce motivuje úsilí lidí, kteří v této oblasti žijí, a kterým není lhostejné, jak Jeseníky budou vypadat a také naprostá neobjektivnost vedoucí Správy CHKO, která upřednostňuje zájmy investorů nad zájmy ochrany přírody.“

Spolek Terra Natura

Spolek Terra natura byl založen na počátku roku 2013 dvěma strážci ochrany přírody Karlem Crhonkem a Stanislavem Zámečníkem. Spolek se aktivně zapojuje do správních řízení v CHKO Jeseníky a snaží se tak hájit zájmy ochrany přírody v nejcennějších částech těchto hor před nevhodnými developerskými projekty.

Spolek Actaea

Spolek Actaea byl založen v roce 2002. Předsedkyní je od vzniku této organizace Mgr. Kateřina Kočí. Actaea pořádá přednášky, exkurze, semináře, vydává populární i odborné publikace, zpracovává plány péče a podílí se na mnoha dalších činnostech, které jsou významné z pohledu ochrany přírody nejen v Jeseníkách. Poslední 2 roky spolupracuje se spolkem Terra Narura a pomáhá chránit jednu z nejcennějších částí přírody v České republice. Zapojuje se do jednotlivých správních řízení v CHKO Jeseníky.

Autor fotografie: Miroslav Jahoda, CC 2.0

 

„Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sub-projekt Satelity právního ekoporadenství.“ „Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.“ 

O případu ve zpravodaji

Z médií , Pavla Hloušková

Frank Bold Advokáti komentují případ nelegální skládky v pořadu Nedej se

Už posedmé se pořad České televize Nedej se zabýval dvěma horami z odpadků. Jedna vyrostla v letech 2003-2014 na pozemku Prahy 5 v Motole, druhá mezi Chrášťanami a Chýní u Prahy. Obě mají podle reportáže společného viníka, podnikatele, který stál v čele firem, jež odpad navážely. Důvodem měly být terénní úpravy a rekultivace prostoru.

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold

Případ řeší

Terra Natura

Actaea

Komu se ozvat?

Stanislav Zámečník