Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Pardubice: stromy ve městě

Lipová alej u pardubického nádraží nebo prastará pernštejnská alej u Bohdanečských rybníků vděčí za svou nynější existenci pár aktivním lidem z Pardubic. Podařilo se jim stromy zachránit před kácením, stejně jako stromy v Tyršových sadech, kde činnost těchto občanů v roce 2011 začala.

Kvůli kauze v Tyršových sadech, kde se plánovala revitalizace a s ní kácení zcela zdravých stromů se dalo dohromady pár lidí, kteří s kácením nesouhlasili a založili spolek Chráníme stromy. Spolek se od té doby aktivně zapojuje do řízení vztahujících se k revitalizaci v Tyršových sadech, a to nejen kvůli ochraně stromů, ale také pro hlídání finanční efektivnosti projektu. 

Činnost spolku se však od roku 2011 rozšířila i na další místa v Pardubicích i do okolí. Zapojují se do řízení všude tam, kde můžou svým hlasem přispět k ochraně zeleně. A jejich snaha má své výsledky - podařilo se jim stát se respektovaným partnerem při jednáních o kácení v Pardubicích i v sousedním městě Lázně Bohdaneč. V obou městech dnes stojí desítky stromů a keřů, které by jinak padly za oběť necitlivému kácení. Do budoucna se chtějí lidé ze sdružení zaměřit na prosazování systematické péče o zeleň ve svém okolí.

„Podařilo se nám dosáhnout toho, že úředníci již postupují mnohem uvážlivěji a ve většině případů v souladu s právními předpisy. Nyní se snažíme o to, aby péče o stromy ze strany obou měst byla systematická a zeleň se v ulicích a parcích dařilo kvalitně obnovovat a rozšiřovat,“ uvádí Miroslav Seiner ze spolku Chráníme stromy.

Naše pomoc občanům

  • Poskytujeme konzultace a pomoc týkající se zapojování spolku do řízení a dalšího postupu.
  • Zapojili jsme stážistu (studenta práv), která pravidelnou právní podporou pomáhá občanskému sdružení Chráníme stromy.

Aktuálním stážistou je Filip Dus, student 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Jak to vidí Filip Dus

„U občanského sdružení Chráníme stromy se občanská angažovanost mísí se zkušenostmi. A to je nesmírně cenná kombinace. Výčet úspěchů jejich činnosti je úctyhodný a mě těší, že s nimi mohu spolupracovat. Navíc - vidět fungující občanskou aktivitu člověku zvedne náladu.“

Chráníme stromy

Spolek Chráníme stromy usiluje o ochranu zeleně v Pardubicích a okolí. Vizí spolku je zachování zdravých stromů a rozumné hospodaření s veřejnými prostředky. Tuto vizi naplňují svou aktivní účastí v řízeních.

O případu ve zpravodaji

Občan 2.0

Proč má smysl bojovat za stromy?

Rozhovor partnera a stážisty Frank Bold Díky projektu Občan 2.0 a spolupráci se stážisty může Frank Bold podporovat aktivní občany a poskytovat právní pomoc v aktuálních kauzách s dopadem na životní prostředí. V Pardubicích jsme tak mohli pomoci spolku Chráníme stromy zachránit desítky stromů před kácením.

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold

Případ řeší

Chráníme stromy

Komu se ozvat?

Miroslav Seiner