Slovinsko: hnědouhelná elektrárna Sostanj

Dceřiná společnost největšího producenta a obchodníka s elektřinou ve Slovinsku Holding Slovenska Elektrarne plánuje 80 km severovýchodně od Ljubjany postavit novou hnědouhelnou elektrárnu o výkonu 600 MW.

Elektrárna by nejméně dalších 40 let vypouštěla škodliviny do ovzduší a prohloubila závislost země na fosilních palivech. Projekt může ohrozit splnění národního plánu získávání energie z obnovitelných zdrojů.

Investor slibuje, že elektrárna získá posouzení CCS a v budoucnu vyřeší problematiku zachycování a ukládání CO2, který tak nebude unikat do ovzduší. Podle expertů jsou argumenty investora problematické.

  • Pomohli jsme lokálním nevládním organizacím k tomu, aby se mohly efektivně podílet na správních řízeních nutných ke schválení projektu.
  • Společně s Bellona Foundation jsme vytvořili metodiku posuzování připravenosti elektráren pro aplikaci takzvané CCS (technologie podzemního ukládání CO2)
  • V modelovém případě elektrárny Sostanj jsme zdokumentovali nedostatečnost provedeného posouzení a napadli jej prostřednictvím stížností k Evropské komisi a Evropské investiční bance. 
  • Usilujeme o to, aby naše metodika byla alespoň částečně akceptována jako standard a posuzování CCS připravenosti elektráren se stalo účinným nástrojem k posuzování dlouhodobých rizik projektů založených na fosilních palivech.