Ústí nad Labem: město bez tunelů

Od tunelů v zemi k tunelům v rozpočtu města. Tak se vyvíjela občanská iniciativa Stop tunelům z Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem, městě proslaveném kmotry a korupčními aférami, se navzdory zadlužené městské pokladně plánovala v roce 2011 megalomanská soustava silničních tunelů. Skupince angažovaných občanů, kteří se sdružili do iniciativy Stop tunelům, jsme pomohli napsat žalobu na územní plán. Krajský soud na základě žaloby zejména zrušil část nezákonně vymezenou územní rezervu na tunely, které měly procházet městem a které nebyly dostatečně projednané s občany města. K tomu navíc, na základě trestního oznámení, které podal spolek, stane před soudem bývalý vedoucí odboru územního plánování magistrátu, obviněný z pochybného postupu výběrového řízení na zpracování územního plánu. 

„Jako značný problém na Ústecku jsou vnímáni kmotři, kteří jsou svým „podnikáním“ napojeni na komunální a krajskou politickou scénu. Ústí nad Labem si zaslouží, stejně jako ostatní obce a města, aby místní politika byla morální a legální, oproštěna od korupce, špinavých zákulisních dohod a tzv. jánabráchismu,“ říká Jan Kvapil ze spolku Stop tunelům.

Iniciativa Stop tunelům se proto začala zajímat o dění na magistrátě a další projekty města. Chodí pravidelně na zastupitelstva a na veřejná projednání strategických dokumentů, aktivně shánějí informace a zapojují své spoluobčany. Připravili například stránky, na kterých shromažďují informace k jednotlivým ústeckým kauzám. Důvěra občanů v činnost spolku vyústila také v podporu jeho členů v komunálních volbách v říjnu 2014 a několik jeho zástupců bylo zvoleno do městského zastupitelstva, v jehož rámci mohou lépe dosahovat svých cílů.

„Když se řekne Ústecký kraj, většina lidí si zřejmě představí různé mafiány a politické kmotry, ale já si představím občany sdružené ve Stop tunelům. Jsou důkazem toho, že i v Ústí nad Labem žijí dobří lidé, kterým jde o zlepšení místních poměrů v různých oblastech,“ vysvětluje za Frank Bold právník Libor Jarmič.

Naše pomoc občanům

  • Pomohli jsme spolku sepsat správní žalobu ve věci změny územního plánu Ústí nad Labem.
  • Učíme občany být právně asertivním a samostatným spolkem, které zná svá práva a právní nástroje k jejich ochraně.
  • Pomáháme spolku donutit stavební úřad v Ústí nad Labem, aby začal poskytovat informace a jednal v souladu s právními předpisy 
  • Poskytujeme právní pomoc v široké tematické oblasti, kterou činnost spolku pokrývá.
  • Zapojili jsme stážistku, studentku práv Petru Giňovou.

Jak to vidí stážistka Petra Giňová?

"Na spolku Stop tunelů musím ocenit především jeho celkovou angažovanost - z jedné kauzy se spolku stalo všestranným subjektem, který se nezdráhá vystoupit i ve věci velkých a komplexních problémů Ústí nad Labem."

Iniciativa Stop tunelům

Stop tunelům vzniklo v srpnu 2011 jako reakce občanů Ústí nad Labem nespokojených s návrhem ústeckého územního plánu a s pochybným postupem vedení města při jeho pořizování. Od té doby se věnovalo několika desítkám případů, u nichž mělo podezření na nekalé praktiky představitelů města, například v oblasti veřejných smluv, pochybných investic nebo (ne)zapojení obyvatel do rozhodování o budoucí tváři jejich města. Cílem spolku a obecněji občanské iniciativy sdružené kolem něj je především čisté a transparentní Ústí nad Labem, kde si vedení města váží občanů a občané si váží města, a zdravé a příjemné prostředí pro život všech.

Případ řeší

Stop tunelům

Komu se ozvat?

Laďka Nekvapilová