Ústí nad Orlicí: brownfield jako příležitost

Členové spolku Spoustí (Spolek pro organické Ústí) věří, že má smysl měnit město zdola. Scházet se, diskutovat o možných zlepšeních ve městě a iniciovat změny.

Spoustí se dalo dohromady při pořádání festivalu Jeden svět v Ústí. Od roku 2009 jej organizují pravidelně a v roce 2016 se rozhodli výtěžek z festivalu věnovat projekt, který diváci festivalu sami zvolí. Pořádání festivalu byl úspěšný start. Spolek si získal dobré jméno, přidali se noví členové a s nimi přišla nová témata. Dnes zdaleka nejde jen o pořádání kulturních akcí.

Spoustí se stalo součástí iniciativy Hazardu Stop a podařilo se mu docílit ne sice úplného zákazu heren, ale alespoň toho, aby město přestalo vydávat licence novým hracím automatům.

Angažuje se také v diskusi o budoucnosti historické budovy železničního nádraží. Ta byla sice státem vyhlášena za kulturní památku, ale dál stojí ladem a ani jedna z dotčených státních firem (ČD a SŽDC) nečiní žádné kroky k její záchraně před zchátráním.

Nerušenému chátrání donedávna čelil i tříhektarový areál bývalé textilní továrny Perla v centru města. Město jej před časem odkoupilo. Mělo jít o první revitalizaci většího nevyužitého území (tzv. brownfieldu). Chyběly zkušenosti i plán, co s tím.

Robert Osman a jeho kolegové ze Spoustí se začali rozhlížet a propojovat s lidmi z míst, kde se něco podobného už úspěšně řeší. Zapojili se do činnosti komise pro revitalizaci areálu a uspořádali happening Perla žije!, kam přišlo kolem dvou a půl tisíce lidí. Jejich cílem je, aby se o opuštěném areálu uvažovalo jako o příležitosti pro město a aby se do rozhodování, co s areálem, zapojila v co nejvyšší míře i veřejnost.

Ústí nad Orlicí se teď může zasnít, jaké by do budoucna chtělo být. V centru města leží k dispozici obří prostor, který jen čeká, k jaké vizi ho město využije. Stane se Ústí nad Orlicí díky Perle perlou Pardubického kraje?

Naše pomoc občanům

  • Právní analýzou jsme pomohli připravit soutěž o nejlepší projekt při festivalu Jeden svět 2016.
  • Sepsali jsme pro Spoustí žádost o informace a pomohli sepsat stížnost poté, co úřad poskytl informace nekompletní.
  • Poradili jsme s přípravou veřejné knihovničky.

Spolek pro organické Ústí 

Spolek byl založen k uspořádání festivalu Jeden svět 2009. Postupně se jeho činnost rozšířila o pořádání dalších kulturních akcí, podporu veřejné angažovanosti, snahu o omezování hazardu a podporu veřejné diskuse o budoucnosti chátrajících staveb v Ústí nad Orlicí, ať už historického nádraží nebo areálu textilky Perla.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Případ řeší

Spolek pro organické Ústí

Komu se ozvat?

Robert Osman