Příběh Sedláka Rajtera proti hliníkárně Nemak

Vedle hospodářství rodiny Rajterů nelegálně vyrostla hliníkárna, stavbě zabránit nemohl, dostal alespoň spravedlivou kompenzaci.

Od roku 2001 jsme bezplatně zastupovali rodinu sedláka Rajtera, kterému vedle jeho polí nelegálně vyrostla továrna produkující zdraví škodlivé dioxiny. V průběhu pěti let právní pomoci jsme podali více než 260 právních podání, mezi nimi desítky žalob a kasačních stížností, návrh na vyhlášení místního referenda, podnět k veřejnému ochránci práv, či trestní oznámení.

Více než 3 roky v zásadě žádné státní orgány ani soudy, na které jsme se obrátili se svými právními podáními nebraly naše námitky a žaloby v potaz.

Zlom přišel až v polovině roku 2004, kdy dal Nejvyšší správní soud za pravdu drtivé většině námitek a zrušil tak mnohá rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, který následně zrušil některá nezákonně vydaná povolení pro Nemak a rozvojovou zónu Joseph. 

Továrna však v té době již stála a nedalo se spolehnout na to, že bychom ani v případě dalších vítězství u soudu dosáhli jejího odstranění. Proto jsme po dohodě s rodinou Rajterů přistoupili na nabídku smíru a spravedlivé odškodnění. Podařilo se tak dosáhnout alespoň ochrany soukromého vlastnictví a podnikání.

Přečtěte si příběh sedláka Rajtera a podívejte se na fotografie Ibry Ibrahimoviče.

O případu ve zpravodaji

Z médií , Jiří Leschtina

Rajter obnovuje žaloby proti Nemaku

Radnice se v memorandu zavázala, že do 15. dubna 2006 odkoupí od sedláka přes devadesát hektarů pozemků, pokud rodina Rajterových stáhne všechny žaloby proti Mexičanům. 

Všechny články k případu Zpravodaj EPS

Související dokumenty a studie

PDF Příběh sedláka Rajtera (0 KB)