Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Danone: zneužití značky bio

V roce 1997 začala dceřiná společnost největšího výrobce mléčných výrobků na světě – Danone, a.s. vyrábět a uvádět na český trh jogurt, který nesl název: "BIO – bifidus aktiv", přestože nepocházel z ekologického zemědělství.

Po Danone začaly na svých výrobcích označení "bio" používat i další firmy a hrozilo znehodnocení značky používané tradičně pro ekologické zemědělství. Zákazníci by si nemohli být na první pohled jistí tím, že si pod značkou bio kupují produkt ekologického zemědělství. 

Soudní řízení na ochranu spotřebitelů a značky ekologického zemědělství, které jsme zahájili v roce 1999, bylo uzavřeno smírně v únoru 2006. Společnost Danone, a. s. zveřejnila v souladu s usnesením Vrchního soudu v Praze své politování nad tím, že používáním značky BIO mohla klamat spotřebitele.

Ze žaloby

Obchodní název BIO-bifidus aktiv užívaný žalovaným, je způsobilý vyvolat ve spotřebitelích mylnou domněnku, že jeho kysaný mléčný výrobek vykazuje zvláštní charakteristické znaky a původ, neboť naznačuje jejich zvláštní zdravotní a ekologickou výhodnost. Jde přitom o výrobek standardní, srovnatelný s ostatními mléčnými kysanými výrobky konvenčního (klasického) zemědělství, který se ani při zohlednění obsahu tzv. živých kultur mikroorganismů mléčného kysání nevymyká běžné (konvenční) produkci.

O případu ve zpravodaji

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold