R43 - Městem a rekreační zónou nebo jako obchvat Brna?

Hned se dvěma žalobami na aktualizaci Zásad územního rozvoje se v souvislosti s plánovanou výstavbou R43 musí vypořádat Krajský soud v Brně. 

Kauza výstavby strategického dopravního spojení mezi severem a jihem Evropy na území Jihomoravského kraje  je jedinečná nejen svým trváním, ale také složitostí. Tým Frank Bold Advokáti, který se specializuje na veřejné právo, se případem zabývá již více než 10 let. Téma ovšem na brněnsku rezonuje dokonce již celé čtvrt století, kdy se o konkrétní realizaci transevropské komuninkace, označované jako D/R43, začalo znova veřejně hovořit.   

Zastupitelé Jihomoravského kraje schválili v září 2020 aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje (ZÚR), která počítá s výstavbou silnice 43 a souvisejícího obchvatu Kuřimi v tzv. variantě německé. Ta chce využít část „Hitlerovy dálnice” od D1 do Bystrce a dále vybudovat koridor kolem  Brněnské přehrady,  přes městskou část Brno-Kníničky a dále v blízkosti obydlených území Rozdrojovic, Jinačovic nebo mezi téměř spojenými obcemi Malhostovice a Drásov. V praxi by to znamenalo vybudování silnice dálničního typu ve vzdálenosti jen pár set metrů od obytné zástavby s dopady na desetitisíce lidí  v Brně i okolních obcích (mimo již uvedených dále např. Ostopovice, Troubsko, Brno- Bosonohy, Veverské Knínice, Jinačovice, Rozdrojovice, jižní část Kuřimi, Skalička, Všechovice a další).

Poslední známý oficiální návrh vedení D43 z krajské studie, včetně tří mimoúrovňových křižovatek. Zdroj: d43.cz

Proti výstavbě se dlouhodobě vymezují například obyvatelé Bystrce, kde by ve variantě prosazované vedením kraje  stavba procházela hustě obydlenými oblastmi a proťala rekreační oblast Brněnské přehrady. Ke kritikům německé varianty a se postupně přidala řady obcí, spolků i jednotlivců. Výsledkem jejich úsilí bylo mimo jiné vyprojektování alternativní, tzv. Optimalizované varianty silnice 43. V této podobě by tvořila západní obchvat celého města Brna a obchvaty  všech dalších obcí na trase, z nichž by odvedla tranzitní, zejména kamionovou dopravu.

Aktuálně

Frank Bold Advokáti zastupují dotčené obce, vlastníky a spolky  v řízení o  návrhu  na zrušení části aktualizace ZÚR u Krajského soudu v Brně. Proti aktualizaci byly podány dva návrhy:

  • První, stručnější, se soustředí pouze na jádro sporu, kterým je postup kraje při schvalování dopravních variant.
  • Druhý návrh kromě toho systematicky analyzuje desítky dílčích pochybení, k nimž v průběhu pořizování Aktualizace ZÚR došlo.  Soud by měl o návrzích rozhodnout do konce října 2021.

„Podle našeho názoru nebyl dodržen zákonný postup, jak se má výběr varianty uskutečnit. Nerozhodlo se to veřejně a objektivně v procesu pořizování aktualizace ZÚR, ale v územní studii, která navíc trpí celou řadou chyb," poukazuje advokát Pavel Černý.

Jednou z obcí, která žalobu podala, jsou Ostopovice. Jejich starosta Jan Symon dlouhodobě upozorňuje na to, že Krajský úřad systematicky brání transparentnímu, veřejnému a férovému posouzení variant vedení silnice 43. Krajský úřad tak neučinil ani po zrušení Zásad územního rozvoje rozsudkem Nejvyššího správního soudu z roku 2012.

„S politováním musím konstatovat, že hlavním viníkem toho, že nemáme tolik potřebné dopravní spojení na sever a jih ani jsme se za posledních deset let nijak nepohnuli v jeho přípravě, je krajský úřad. Ten totiž místo komplexního posouzení obou reálných variant hledal výmluvy a právní kličky, jak se tomuto posouzení vyhnout,” shrnuje.

„Zdánlivě jde o spor podporovatelů silnice 43 na jedné straně a aktivistů, kteří chtějí údajně tuto stavbu naopak blokovat. Ale ve skutečnosti tak celý spor nestojí. Leckoho by asi překvapilo, že jsme s krajem ve shodě v tom základním, tj. že kapacitní dopravní spojení na sever i jih potřebujeme a že je ostuda, že ho stále nemáme. Rozcházíme se až v bodě, jak má vypadat proces rozhodování o trase a jaké podklady je třeba zpracovat pro zodpovědné a kvalifikované rozhodování v takto zásadní věci,” uvádí Symon a uzavírá: „Věříme, že stávající vedení kraje ještě není tak zatížené svou politickou minulostí, aby se nemohlo na celý problém podívat novým pohledem a nezaujatě, pokud soud našemu návrhu vyhoví. Zůstáváme proto optimisty a věříme, že nekonečné spory brzy vystřídá smysluplný dialog. My jsme k němu každopádně připravení.”

Pokud Krajský soud žalobě vyhoví, bude muset krajský úřad připravit novou aktualizaci ZÚR s a znovu se zabývat variantami vedení silnice 43. Otevřela by se tak možnost jejich skutečně objektivnímu srovnání a na něm založené volbě zastupitelstva.   

Mediální ohlas

Právník

Pavel Černý