Beskydy: krajina nad zlato

Pod čtyřmi zámky, které mají v úschově tři starostové a jeden ministr, v časové schránce, která může být znovu otevřena až za sto let, zazděný v základech kaple Cyrila a Metoděje na Radhošti, leží uschován Dekret o uzamčení země Valašské na sto roků.

Dvacet čtyři měst a obcí - společně 187 tisíc občanů - v něm symbolicky odmítá oživení čtyřicet let starých plánů těžit v Beskydech černé uhlí. Jsou přesvědčeni, že region, tradice a krajina, jsou cennější než soukromý zisk těžařské firmy.

Důl Frenštát byl založen v 80. letech minulého století. Uhlí se v něm nikdy nezačalo těžit a nyní je zakonzervován. Jak tomu bude ve 21. století? Těžařská společnost OKD a.s. v roce 2004 oznámila zájem prozkoumat zásoby uhlí a plynu, čímž chtěla získat informace pro budoucí těžbu. Průzkumné práce v Beskydech se objevily také v připravovaném plánu rozvoje energetiky na příštích 30 let - Státní energetické koncepci.

Těžba uhlí by však pro lokalitu jednoznačně znamenala devastaci přírody a krajiny a zhoršení životních podmínek. Za záchranu Beskyd se postavily obce ze sousedství dolu a místní občané, kteří založili spolek Naše Beskydy. K petici za zrušení a zasypání dolu Frenštátu se dodnes vyslovilo více než 25 tisíc lidí z regionu

„Jsme odhodlaní vyvíjet právní a mediální tlak na státní orgány, aby se situace kolem dolu Frenštát jednou provždy vyřešila ve prospěch občanů regionu a ne ve prospěch soukromých zájmů těžařské firmy,“ dodává předseda spolku Naše Beskydy Stanislav Uruba.

36 zastupitelstev měst a obcí a více než 500 jednotlivců se v roce 2012 připojilo ke společnému připomínkování Státní energetické koncepce, které jsme zorganizovali. Návrh na průzkumnou těžbu byl z koncepce vyřazen a Beskydy jsou tak prozatím zachráněny. 

Svítá také naděje, že z areálu bývalého dolu zmizí černé stavby, které těžařská společnost nezákonně provozuje. Jde o padesátku staveb, kterým již dávno vypršela kolaudace. Starosta Trojanovic Jiří Novotný podal podnět a v červnu 2013 stavební úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm nařídil odstranění černě stojících staveb. To, že černé stavby musí pryč potvrdil také Krajský úřad, ke kterému se těžaři odvolali. Rozhodnutí o odstranění černých staveb je tak pravomocné. OKD ještě podalo žalobu k soudu, aby byly přezkoumány závěry úřadů.

„Místní občané vědí, co chtějí – všestranný a stabilní rozvoj regionu, který však nejde ruku v ruce s těžbou. Jejich zájmy korespondují s veřejným zájmem, který v demokratickém státě převažuje, proto jim dodáváme právní argumenty,“ shrnuje právnička EPS Hana Sotoniaková.

V roce 2007 místní poprvé uspořádali Uzamčení země Valašské na sto roků a od té doby tento závazek každý rok obnovují.

„My o tom uhlí víme, že tady je a možná na něj i jednou šáhneme. Ale o tom budou rozhodovat děti našich dětí. Rozhodně se to uhlí ale nemůže využít pro něčí kšeft, protože patří všem. Neexistuje, aby na tom vydělávala jedna firma,” vysvětluje starosta Trojanovic Jiří Novotný.

Dvanáct lip – dvě za každý rok bez těžby, už stojí na kopci Marek ve Frenštátě pod Radhoštěm v budoucí Stoleté aleji. Květnové oslavy Uzamčení země Valašské se staly novou tradicí.

„...Teho, kdo se opováží nařízení tehoto dekretu porušit, či vztáhne paprču na tuto zem, aby ju drancovál, stihne velká pohroma. Peníze, keré ze svého hanebného počínání získá, mu nepřinesú nic dobrého,“ stojí v Dekretu.

Naše pomoc občanům

  • Zpracovali jsme strategii právních kroků. 
  • Dodáváme právní rady. 
  • Předkládáme argumenty ve správních řízeních.

Naše Beskydy

Podnětem pro vznik spolku Naše Beskydy bylo povolení průzkumné ražby na dole Frenštát v roce 2004. Členové spolku začali okamžitě po svém vzniku organizovat akce vedoucí ke zviditelnění celé problematiky. Cílem spolku je využít všechny právní prostředky a zároveň zvýšit informovanost občanů okolo snah těžařské společnosti v regionu.

Spolek Naše Beskydy je jedním z partnerů nového projektu Satelity právního ekoporadenství.

Naše Beskydy v pořadu Občanské noviny

Naše Beskydy v časopisu Žlutý

Příběh beskydských Občanů 2.0 vyšel v časopisu Žlutý, který jezdí v autobusech Student Agency.

 

„Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sub-projekt Satelity právního ekoporadenství.“ „Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.“ www.swiss-contribution.czwww.nadacepartnerstvi.cz

O případu ve zpravodaji

Povedlo se Hana Sotoniaková

Opět jsme zvítězili nad OKD

OKD podali žalobu proti rozhodnutí úřadu, který jim neprodloužil existenci černých staveb v areálu dolu Frenštát. Krajský soud před pár dny jejich žalobu zamítl.

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold

Případ řeší

Naše Beskydy

Komu se ozvat?

Stanislav Uruba

Právník

Hana Sotoniaková

Stážista

Jana Hrčková