Lednice: hospodaření obce přísně tajné

Lednicko-Valtický areál je perlou Jižní Moravy zapsanou do seznamu UNESCO. Je považován za nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořený krajinný celek v Evropě. Na jeho území se nalézají historické objekty, rybníky, síť cyklistických tras nebo nádherná zámecká zahrada ze 16. století. Dle statistik Národního památkového ústavu přijíždí obdivovat zámek v Lednici a přilehlý park stovky tisíc návštěvníků ročně.

Lednice je také obcí, kde se místní občané začali zajímat o záležitosti obce - její vzhled i hospodaření. Založili za tím účelem spolek Pro Lednici.

Od roku 2011 jim poskytujeme právní rady a pomáháme jim tak uplatňovat práva občanů obce.

Cílem naší spolupráce je otevřená a transparentní správa veřejných záležitostí v Lednici. Chceme spolu s informovanými obyvateli dohlédnout, aby obec neplýtvala veřejnými prostředky, a při výkonu své působnosti respektovala zákon. Či ještě lépe, aby následovala příklad dobré praxe obcí, které vychází svým občanům vstříc nad rámec zákona.

„Mnohé obce běžně poskytují na svých internetových stránkách či alespoň k žádostem občanů informace o svém hospodaření. V Lednici se však nedaří od obce získat prakticky žádné údaje, a to ani přes opakované žádosti a následná odvolání k nadřízeným orgánům. Tato situace určitě není v pořádku, neboť pouze informovaní občané obce se mnohou podílet na dobré správě své obce,“ říká právník Lukáš Prnka.

Naše pomoc občanům

  • Zpracovali jsme strategii právních kroků, které mají dopomoci větší otevřenosti a transparentnosti obecního úřadu vůči občanům.
  • Zpracovali a podali jsme několik žádostí o informace, odvolání, stížností podle zákona o svobodném přístupu k informacím, či návrh na vydání opatření proti nečinnosti.
  • Poskytujeme pomoc při účasti v různých správních řízeních dotýkajících se činnosti spolku konzultacemi či přípravou podání (především pro oblast realizace dotačních projektů či ochrany přírody).
  • Připravili jsme správní žalobu proti rozhodnutí o odvolání ve věci umístění stavby kolonády, připravujeme samostatné kroky pro účely ochrany veřejného zájmu či ochranu osobnosti členů spolku.
  • Zapojili jsme stážisty (studenty práv), kteří pravidelnou právní podporou pomáhájí místnímu spolku uskutečňovat jeho cíle.

Pro Lednici

Roku 2006 dala skupina profesionálních zahradníků vzniknout spolku, jehož cílem bylo udržet a zvelebit chátrající Lednický park, potažmo celou obec a Lednicko-Valtický areál. Záhy začali členové spolku narážet na nechuť obce reagovat na jejich odbornou konstruktivní kritiku. Postojem obce se naštěstí nedali odradit a rozhodli se pokračovat. Aby však mohli cokoliv ovlivnit, bylo třeba si obstarat relevantní informace. Mnohé z nich se nepodařilo získat dodnes.

O případu ve zpravodaji

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold

Případ řeší

Pro Lednici

Právník