Karlovy Vary: nevýhodný prodej majetku města

Karlovy Vary – věhlasné a vyhledávané lázeňské město. Kromě krásných míst k návštěvě však nabízí také neduhy typické pro českou kotlinu.

V předchozích letech zde proběhla řada převodů významných nemovitostí z majetku města na soukromé osoby. Často předem vybranému kupujícímu, bez dodržení zákonných podmínek, a především vždy za nižší, než tržní cenu. Tímto vznikla městu škoda celkově v řádech desítek milionů korun, které teď chybí v obecním rozpočtu. Karlovým Varům bylo doporučeno učinit právní kroky vedoucí k nápravě. Město tak postupovalo pouze v jednom případě, ostatní možnosti zůstaly doslova ležet ladem.

„Každé město má povinnost hospodařit s majetkem pro dobro občanů. Pokud vyvstanou sebemenší pochybnosti o tom, že se město nechová jako dobrý hospodář, občané mají právo chtít nápravu. Takoví aktivní občané se v Karlových Varech ozývají, a proto je právně podporujeme,“ říká právnička Hana Sotoniaková.

Činy představitelů města budí nemalé pochybnosti. Je jejich cílem opravdu kvalitní správa Karlových Varů? V reálu totiž naznačují spíše střet zájmů či možnou korupci. V nejkřiklavějších případech dokonce padla důvodná trestní oznámení. Místní policie a státní zastupitelství však nepřistoupili k prošetřování důsledně a jeden případ za druhým nakonec odložili. Tato nečinnost problémy banalizuje a přispívá k promlčení nároku města škody úspěšně vymáhat.

Zdá se, že Karlovy Vary jsou učebnicovým příkladem situace v České republice – problémy existují, ale neexistuje vůle obce ani státních orgánů je náležitě řešit. Ze samotných Karlových Varů zaznívají hlasy, že by se město mělo konečně rozhoupat a posunout směrem k větší transparentnosti a hospodárnosti.

Naše pomoc občanům

  • Spolupracujeme s místními aktivními občany.
  • Zpracovali jsme strategii právních kroků.
  • Poskytli jsme argumenty pro trestní oznámení.
  • Podali jsme řadu dalších podnětů v souvisejících trestních věcech.
  • Připravili jsme znění otázky kladené v místním referendu o zákazu hazardu.
  • Zapojili jsme stážistu (studenta práv), který poskytuje právní podporu.

Současným stážistou a později spolupracujícím právníkem v kauze je Tomáš Jungwirth, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Jak to vidí Tomáš Jungwirth 

„Právo na územní samosprávu jistě nezaručuje nekontrolovatelné rozkrádání obecního majetku. Karlovy Vary mají všechny předpoklady pro to, aby posloužily jako jedna z prvních vlaštovek, kde se tato skutečnost projeví v praxi ve formě postihu odpovědných zastupitelů.“

O případu ve zpravodaji

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold

Případ řeší

Jiří Kotek

Právník

Hana Sotoniaková

Stážista

Tomáš Jungwirth