Praha 10: specialisté na stošestku

Městská část Praha 10 má dvě specifika, která jinde pohromadě nenajdete – velký počet obyvatel (téměř 110 tisíc) a 13 spolků, které se starají o to, co se v jejich městě děje.

Začalo to malou skupinkou aktivních lidí, kterým vadila uzavřenost a netransparentnost hospodaření radnice, a tak začali chodit na zasedání zastupitelstva. Radnice je však záhy překvapila, když začala z vlastní iniciativy v roce 2008 vytvářet strategii pro větší zapojení veřejnosti do rozhodování o městské části. Na dotazník, kde se radnice ptala, zda se občané chtějí více zapojovat do veřejného dění, odpovědělo kladně 10 % domácností z Prahy 10, tedy asi 5000 lidí. Aktivita, která začala tak slibně, však záhy po komunálních volbách 2010 opět utichla a k samotným krokům pro zapojení veřejnosti nikdy nedošlo.

Zklamání místních bylo obrovské. Už už to vypadalo, že se občané stanou pro radnici rovnoprávným partnerem a budou se moci zapojovat do rozhodování o místě, kde žijí. Ale velké naděje, které radnice v lidech vzbudila, zase rychle opadly. 

Jeden ze spolků, které po těchto událostech vznikly, bylo Zaostřeno na 10. Od roku 2012 svoji pozornost zaměřuje především na radnici a její nakládání s veřejnými prostředky. Lidé ze spolku zpětně zjišťovali podrobnosti například o netransparentním prodeji obecních bytů nebo pronájmu kina Vzlet.

„Praha 10 je různorodé a veliké město s obrovským potenciálem. Ten je vidět už v tom, že dnes tu mezi sebou spolupracují lidé z nejrůznějších spolků a na lokální úrovni se daří zapojovat sousedy a známé způsobem, jaký jsme si ještě před rokem neuměli vůbec představit. Jen to hospodaření městské části je pořád nějaké nehospodárné,“ popisuje aktivity Olga Richterová ze spolku Zaostřeno na 10.

Aby mohli místní ovlivnit, co se kolem nich děje, museli tedy získat přehled – naučili se, jak získávat informace o dění na radnici. Postupně se z nich stali specialisté na žádání o informace. Začali také pravidelně chodit na zasedání zastupitelstva a pořizovat z něj záznamy. Všechny posbírané informace teď zveřejňují na svých webových stránkách a informují spoluobčany o dění v Praze 10. Rozesílají newsletter, který je alternativou k oficiálním radničním novinám a spravují velkou informační síť, díky které občané městské části vědí, co se kolem nich děje a jak se zapojit. Zaostřeno na 10 se v krátké době stalo ukázkovým městským hlídacím psem.

„V Zaostřeno na 10 jsou lidé s velkým potenciálem, jsou to aktivní lidé, kteří se chtějí podílet na rozhodování o svém městě a být radnicí partnerem. Ale pouze nadšení nestačí, dodáváme jim proto právní know-how a děláme z nich profesionály ve svém oboru,“ dodává právnička Hana Sotoniaková z Frank Bold.

Naše pomoc občanům

  • analyzovali jsme zákonnost smluv o pronájmu kina Vzlet
  • poskytujeme dílčí právní analýzy a návody

Spolek Zaostřeno na 10

Spolek, který sleduje veřejné dění a radnici v městské části Praha 10. Poskytují obyvatelům informace o veřejném dění, především pak o dění s dopadem na veřejný prostor, přírodu a krajinu a o nakládání s veřejnými prostředky. Zaostřeno na 10 chce přispět k většímu zapojení občanské společnosti do rozhodování v jejich městské části.

O případu ve zpravodaji

Aktuálně , Pavla Hloušková

Frank Bold spouští bezplatnou právní poradnu ohledně dopadů koronaviru

Pandemie koronaviru v České republice nemá jen zdravotní dopady, ale také ekonomické a sociální, na které lidé nejsou připraveni. Tým Franka Bolda proto spouští bezplatnou právní poradnu pro občany, podnikatele, obce i státní správu s cílem zmírnit sekundární dopady pandemie. 

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold

Případ řeší

Zaostřeno na 10

Právník

Hana Sotoniaková